တံဆိပ်စက်ရုံ | တရုတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်း

တံဆိပ်