Family Group iyaSameeo Dhalo Oo Factory Jar | Shiinaha Group Qoyska iyaSameeo Dhalo Oo Jar-saareyaasha, Shirkado cusub

dhalada iyaSameeo group Qoyska iyo ubbo