Video

How are Uzone Group opal white glass bottles & jars manufactured?

Painted Glass Bottle Series

Karakteristika të ndryshme të plastikës së ndryshme

Aksesorë të ndryshëm druri për paketat e kujdesit të lëkurës

Dallimet midis shisheve të qelqit të prodhuara nga makina dhe atyre të bëra me dorë

Dallimet midis shisheve të qelqit me ngjyra dhe të injektuara

Procesi standard i mbledhjes së mostrave dhe produkteve nga depoja

Procesi standard i marrjes së produkteve

Procesi standard për dërgimin e produkteve masive

Wanna learn more about cosmetic packaging glass bottles & jars products?

Contact us and get quote now.