កញ្ចក់គ្រឿងសំអាងកញ្ចប់, កញ្ចប់គ្រឿងសំអាងឫស្សីប្រអប់ - Uzone

Product categories

Full range of skin care packages, various wonderful designs, diverse accessories.

 • ក្រែមជែល

  ក្រែមជែល

 • Serum Bottle

  Serum Bottle

 • Essential Oil Bottle

  Essential Oil Bottle

 • Lotion Bottle

  Lotion Bottle

 • Toner Bottle

  Toner Bottle

 • CBD Bottle/Jar

  CBD Bottle/Jar

 • 2

ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

នៅ Uzone Group ដែលជាការប្តេជ្ញាចិត្តពេញចិត្តទៅនឹងគុណភាពបំផុស service.With គ្មានអ្វីប្រៀប & ក្រុមដែលមានបទពិសោធនិងសមត្ថភាពអ្នកជំនាញនៃការឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្ម, អ្នកអាចពឹងផ្អែកលើការគាំទ្រពិសេសយើងនៅលើសម្រាប់ទាំងអស់នៃគម្រោងរបស់អ្នក។
Uzone ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីភ្ជាប់ការចាត់ទុកជាមោឃៈរវាងម៉ាកដែលចង់បង្កើតផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងទីផ្សារគ្រឿងសំអាង - ស្មុគស្មាញ, ចលនាដែលមានល្បឿនលឿននិងជាឧស្សាហកម្មប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងដែលជាការលំបាកដើម្បីបើកដំណើរការដោយជោគជ័យទៅក្នុង។
ដោយការគូរនៅលើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធនៃឧស្សាហកម្មនេះយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់យើង, យើងបានជួយម៉ាកបើកដំណើរការផលិតផលដែលមានសន្ដិភាពនៃចិត្តនិងលទ្ធផលល្អប្រសើរ។

 • 2 (1)
 • 2 (2)
 • 2 (1)
 • 2 (7)
 • 2 (2)
 • 2 (3)
 • 2 (5)
 • 2 (6)
 • 2 (6)
 • 2 (5)
 • 2 (4)
 • 2 (3)
 • 2 (4)